Powered by Smartsupp

Inteligentná správa atramentu. Trvalo vysoká kvalita tlače bez časovo náročného čistenia.

Vďaka jedinečnému systému IQPRINT, spoločnosť LEIBINGER úplne novo pojala technológiu atramentovej tlače. Mimoriadne robustný a spoľahlivý systém zaisťuje vždy najlepšiu kvalitu tlače, krátku dobu nábehu bez nutnosti čistenia a maximálnu dostupnosť v každodennej prevádzke.

Eliminácia vysychania atramentu a typického zanášania

Princíp kontinuálnej atramentovej tlače spočíva v tom, že farba musí rýchlo zaschnúť. Dlhšia pauza vo výrobe, tak často vedie k zaschnutiu atramentu a zablokovaniu trysiek pri konkurenčných CIJ tlačiarňach. Obsluha tak musí trysku vyčistiť, a to vytvára prestoje vo výrobe.

Nie však pri tlačiarni IQJET. Ak sa tlačiareň nepoužíva, systém IQPRINT automaticky vzduchotesne uzavrie celý atramentový systém, v ktorom cirkuluje atrament. Tým sa zabráni vysychaniu atramentu a typickému zanášaniu, ku ktorému by inak dochádzalo. Po zapnutí sa IQJET okamžite vráti späť k práci bez nutnosti čistenia a preplachovania trysky.

Aby bola zaistená trvalo vysoká kvalita tlače bez ohľadu na okolité podmienky, IQPRINT trvalo reguluje teplotu a viskozitu atramentu.

otevrena hlava

Otvorený systém cirkulácie atramentu

zavrena hlava

Zatvorený systém cirkulácie atramentu